Magyar Élőfalu Hálózat
NYITÓLAP
BEMUTATKOZNAK
AZ ÉLŐFALVAK
AKTUÁLIS PROGRAMOK
E-HÍRLEVELEK
MAGAZIN
FILM
BLOG
FACEBOOK
KAPCSOLAT


Támogatóink:

Ökotárs Alapítvány

Természetes Életmód Alapítvány Agostyán

Visnyeszéplaki
Faluvédő és
Közművelődési
Egyesület"Vidékfejlesztők Fóruma -
országos civil hálózat a
fenntartható fejlődésért"
projekt, a
Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás
programja támogatásával.

Visnyeszéplak egy aprócska település a Zselicség dél-nyugati peremén, (gyakorlatilag átellenben a másik hasonló szellemiségű településsel, Gyűrűfűvel). Kivételes természeti adottságokkal rendelkező helyről van szó, amelyet az infrastrukturális hiányosságok (szilárd útburkolat, vezetékes víz, orvos, busz, posta stb. hiánya) miatt lassacskán elhagyott a lakosság. A kilencvenes évek elejére a kb. 600 lakosból alig 30-an maradtak. Paradox módon az elvándorlás kiváltó tényezői más szemszögből kimondottan vonzóvá tették a települést. A konvencionális (vegyszerező, monokultúrás, nagytáblás) mezőgazdaság itt nem tudott gyökeret verni, a környéken nincs számottevő ipari létesítmény, és a forgalmas utak is elkerülik.

A múlt század 90-es éveinek elején fordulat következett be az elnéptelenedésben, mikor fiatal családok felfedezték a hely kivételes adottságait és így maguk számára, s Visnyeszéplakra nézve is egy új korszak vette kezdetét. Miben is nyilvánul ez meg? Régi/új szellemiség a vezérfonal; egyrészt lassan elfeledett keresztény, népi hagyományaink újraélesztése, gyakorlása (szent ünnepeink élővé tétele, kézműves mesterségek stb.), másrészt ezzel szoros összefüggésben egy fenntartható életvitel, a természettel való harmonikus együttélés elérése.

A Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület 1996-ban éve alakult meg, hogy civil szervezetként segítse ezt a folyamatot. Az eltelt időszak alatt az egyesület gyakorlatilag helyi mindenesként működik (Visnyeszéplaknak nincs saját önkormányzata, Településrészi Önkormányzat is csak 2002 óta van), hiszen számos önkormányzati feladatot felvállal. Példa erre, hogy közreműködik a falugondnoki szolgálatban, ami gyakorlatilag egy nagyon fontos kapcsolódási pont a külvilággal s így bizonyos mértékig kiegyenlíti, infrastrukturális hátrányokat.

Az összlakossághoz viszonyítva örvendetesen sok a kisgyermek (több, mint 50%), ez motiválta a helyi iskola létrehozását. Mivel az előző politikai hatalom gyakorlatilag lehetetlenné tette önálló iskola alapítását, ezért a mezőörsi Magyar Műhely Alapítvány leányintézményeként működik jelenleg a tanintézmény, javarészt helybeli tanítók/tanárok segítségével. Mivel Visnyeszéplak a Zselici erdőség ölelésében fekszik és ez a dombos-lankás táj rengeteg természeti érték hordója is (védett növény és állatfajok, elhagyott gyümölcsösök régi tájfajtákkal), ezért kezdeményezte az egyesület már évekkel ezelőtt a települést is magában foglaló több mint 600 hektáros terület helyi védetté nyilvánítását. Számos mesterséges akadály, hivatali gáncsoskodás leküzdése után reményeink szerint 2011-ben pont kerülhet a "Helyi Védettség" ügyére.

A helyi kulturális és sportélet szervezését is természetesen az egyesület intézi.
Az egyesület információs kiadványa a Visnyeszéplaki Hírmondó, amely elsősorban a helyi ügyekkel foglalkozik.

Visnyeszéplakon, ahogy a helyiek mondják, minden adottság megvan ahhoz, hogy az itt lakók minimális munkavégzés mellett harmóniában éljenek embertársaikkal, a természettel és nem utolsósorban önmagukkal. Az itt élő családok önellátásra törekednek, egy önmagát nagy részben eltartó és fenntartó településsé szeretnének válni. Az önellátás sok szinten már megvalósult. Élelemből szinte mindent megtermelnek maguknak. Energiaszükségletüket részben fedezik megújuló energiákból, mint napenergia, tűzifa, de az áramot még hálózatról kapják. Az energiával, vízzel és egyéb javakkal az ökológiai takarékosság elve alapján gazdálkodnak, így nagyon kevés hulladék keletkezik.

Az önfenntartó falu, és általában a falu legfontosabb összetevőjének a helyi közösség kialakítását, összetartó erejét tartják. Visnyeszéplakra sok hasonló gondolkodású család költözött, akiknek elegük lett a fogyasztáscentrikus világból, a pénzhajszoló életformából, a fogyasztói társadalomból. Itt a Föld egy csendes és gyönyörű szegletében szeretnének egy számukra sokkal értékesebb életet élni. Követendőnek a hagyományos falusi értékrendet tartják, ennek a világnak a szellemiségét próbálják megélni és átalakítani ma is élhető életmódra. A látszat ellenére azonban nem távolodtak el a mai világtól, amelyből nem lehet és nem is kell elszakadni. Egyszerűen megpróbálnak néhány dolgot másképpen csinálni mint a többség és hiszik, hogy ez a többség javára is válik majd.

Cím: 7478 Bárdudvarnok, Visnyeszéplak 1.
Tel.: 82/721877, 82/721624
E-mail: namzi "kukac" tvn "pont" hu
Honlap: http://www.visnyeszeplak.hu